ראשי

[et_pb_section bb_built="1" custom_padding_last_edited="on|tablet" disabled_on="off|off|off" _builder_version="4.0.3" background_color="#f5f8fb" background_image="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/background-Solitaire-1463061812-2000×2000.png" background_size="initial" background_position="center_right" inner_width_tablet="50px" inner_max_width_tablet="50px" custom_margin="0px||0px|" custom_margin_last_edited="on|desktop" custom_padding="10px||10px|" custom_padding_phone="0px||0px||false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="0" custom_padding_tablet="0px||0px|" custom_css_main_element="border-bottom: 2px solid #fff;" next_background_color="#ffffff" global_module="1560"][et_pb_row global_parent="1560" custom_padding_last_edited="on|phone" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||0px|" custom_margin_last_edited="on|phone" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" global_parent="1560" _builder_version="3.0.47" custom_padding="0px||0px|" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_code global_parent="1560" disabled_on="on|on|" _builder_version="3.29.3" text_orientation="center" custom_margin="0px||0px|" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" _i="0" _address="0.0.0.0"] style="display:inline-block;width:970px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6757098811917550" data-ad-slot="6427990369">[/et_pb_code][et_pb_code global_parent="1560" disabled_on="||on" _builder_version="3.29.3" text_orientation="center" custom_margin="0px||0px|" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" _i="1" _address="0.0.0.1"] style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6757098811917550" data-ad-slot="8931461247">[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" next_background_color="#ffffff" _builder_version="4.0.3" background_color="#ffffff" background_image="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/background-Solitaire-1463061812-2000×2000.png" background_size="initial" custom_margin="0px||0px||false|false" custom_padding="15px||10px||false|false" hover_enabled="0" _i="0" _address="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" z_index_tablet="500" prev_background_color="#f5f8fb" disabled="on" disabled_on="on|on|on"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||0px||false|false" custom_padding="0px||0px||false|false" hover_enabled="0" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" hover_enabled="0" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_code _builder_version="3.29.3" text_orientation="center" hover_enabled="0" _i="0" _address="0.0.0.0"] style="display:inline-block;width:970px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6757098811917550" data-ad-slot="6427990369">[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" prev_background_color="#ffffff" _builder_version="4.0.3" hover_enabled="0" _i="1" _address="1" background_image="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/solitairenet_background.jpg" background_size="initial" background_repeat="repeat" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" z_index_tablet="500"][et_pb_row column_structure="1_4,1_2,1_4" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" hover_enabled="0" _i="0" _address="1.0"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="0" _address="1.0.0"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="1" _address="1.0.1"][et_pb_text _builder_version="4.0.3" text_font="|800|||||||" header_text_align="center" text_orientation="center" custom_margin="0px||0px||false|false" custom_padding="0px||0px||false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" header_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" text_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" text_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" link_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" link_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" ul_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" ul_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" ol_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" ol_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" quote_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" quote_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_2_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_2_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_3_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_3_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_4_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_4_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_5_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_5_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_6_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_6_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.0.1.0" header_font_size_tablet="32px" header_text_color="#231f20"]

משחקי סוליטר

[/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="3px" _builder_version="3.29.3" max_width="7%" module_alignment="center" custom_margin_tablet="||0px|" custom_margin_last_edited="on|desktop" custom_padding="||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.0.1.1" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="2" _address="1.0.2"][et_pb_code _builder_version="3.29.3" text_orientation="center" custom_margin="12px||||false|false" custom_margin_phone="-25px||||false|false" custom_margin_last_edited="on|phone" hover_enabled="0" _i="0" _address="1.0.2.0" z_index_tablet="500"]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_4,1_4" custom_padding_last_edited="on|phone" _builder_version="3.29.3" width="100%" module_alignment="center" custom_margin="0px|0px|0px|0px" custom_padding="0px|10px|20px|10px" custom_padding_tablet="0px|10px|0px|10px" custom_padding_phone="||0px||false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.1" max_width__hover_enabled="on|desktop"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="0" _address="1.1.0"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/classic-solitaire_softgame3.jpg" url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%a1%d7%99/" force_fullwidth="on" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.1.0.0" /][et_pb_button button_url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%a1%d7%99/" button_text="משחק סוליטר" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_font="|600|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||0px||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.1.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="1" _address="1.1.1"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/spider-solitaire_softgame.jpg" force_fullwidth="on" _builder_version="4.0.3" height="264px" height_phone="100%" height_last_edited="on|phone" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.1.1.0" url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9/" /][et_pb_button button_url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9/" button_text="סוליטר עכביש" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_font="|600|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||20px||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.1.1.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" /][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/solitaire_piramide.jpg" url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94/" force_fullwidth="on" _builder_version="4.0.3" height="264px" height_phone="100%" height_last_edited="on|phone" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="2" _address="1.1.1.2" /][et_pb_button button_url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94/" button_text="סוליטר פירמידה" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_font="|600|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||0px||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="3" _address="1.1.1.3" button_bg_enable_color="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="2" _address="1.1.2"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/freecell_solitaire.jpg" force_fullwidth="on" _builder_version="4.0.3" height="264px" height_phone="100%" height_last_edited="on|phone" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.1.2.0" url="http://www.סוליטר.net/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a1%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8/" /][et_pb_button button_url="http://www.סוליטר.net/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a1%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8/" button_text="פריסל סוליטר" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_font="|600|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||20px||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.1.2.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" /][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/B0wQ0BbDtdB.jpg" force_fullwidth="on" _builder_version="4.0.3" height="264px" height_phone="100%" height_last_edited="on|phone" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="2" _address="1.1.2.2" url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c/" /][et_pb_button button_url="http://www.סוליטר.net/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%a8-%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c/" button_text="סוליטר רגיל" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_font="|600|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||0px||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="3" _address="1.1.2.3" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6" custom_padding_last_edited="on|phone" _builder_version="3.29.3" width="100%" module_alignment="center" custom_margin="0px|0px|0px|0px" custom_padding="0px|10px|20px|10px" custom_padding_tablet="0px|10px|0px|10px" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="2" _address="1.2" max_width__hover_enabled="on|desktop"][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="0" _address="1.2.0"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/spider-solitaire-windows.png" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.2.0.0" min_height="186px" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-classic/A-LRGUT" button_text="סוליטר קלאסי" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="1" _address="1.2.1"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/duck-duck-shampoo.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.2.1.0" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/bubble-woods/A-25LJM" url_new_window="on" button_text="באבלס בועות סבון" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.1.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="2" _address="1.2.2"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/ArcheryWorldTourTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.2.2.0" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/bubble-woods/A-25LJM" url_new_window="on" button_text="באבלס ליל הקדושים" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_border_width="0px" button_border_radius="0px" button_letter_spacing="0px" button_font="|600|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.2.1" button_bg_enable_color="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="3" _address="1.2.3"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/ArcheryWorldTourTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.2.3.0" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/bubble-woods/A-25LJM" url_new_window="on" button_text="באבלס היט" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_border_width="0px" button_border_radius="0px" button_letter_spacing="0px" button_font="|300|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.3.1" button_bg_enable_color="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="4" _address="1.2.4"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/ArcheryWorldTourTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.2.4.0" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/bubble-woods/A-25LJM" url_new_window="on" button_text="באבלס היט" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_border_width="0px" button_border_radius="0px" button_letter_spacing="0px" button_font="|300|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.4.1" button_bg_enable_color="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="5" _address="1.2.5"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/ArcheryWorldTourTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.2.5.0" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/bubble-woods/A-25LJM" url_new_window="on" button_text="באבלס היט" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_border_width="0px" button_border_radius="0px" button_letter_spacing="0px" button_font="|300|||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.5.1" button_bg_enable_color="on" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||||false|false" custom_padding="0px||||false|false" hover_enabled="0" _i="3" _address="1.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" hover_enabled="0" _i="0" _address="1.3.0"][et_pb_code _builder_version="3.29.3" text_orientation="center" custom_margin="0px||0px||false|false" custom_margin_phone="||||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" custom_padding="0px||0px||false|false" hover_enabled="0" _i="0" _address="1.3.0.0"] style="display:inline-block;width:970px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6757098811917550" data-ad-slot="6427990369">[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6" custom_padding_last_edited="on|phone" _builder_version="3.29.3" width="100%" module_alignment="center" custom_margin="0px|0px|0px|0px" custom_padding="0px|10px|20px|10px" custom_padding_tablet="0px|10px|0px|10px" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="4" _address="1.4" max_width__hover_enabled="on|desktop"][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="0" _address="1.4.0"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/SolitaireClassicTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.0.0" url="https://play.famobi.com/solitaire-classic/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-classic/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="1" _address="1.4.1"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/SpiderSolitaireTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.1.0" url="https://play.famobi.com/spider-solitaire/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/spider-solitaire/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="2" _address="1.4.2"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/FreeCellSolitaireClassicTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.2.0" url="https://play.famobi.com/freecell-solitaire-classic/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/freecell-solitaire-classic/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="3" _address="1.4.3"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/SolitaireKlondikeTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.3.0" url="https://play.famobi.com/solitaire-klondike/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-klondike/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="4" _address="1.4.4"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/3dSolitaireTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.4.0" url="https://play.famobi.com/3d-solitaire/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/3d-solitaire/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="5" _address="1.4.5"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/10/TriPeaksSolitaireClassicTeaser.jpg" _builder_version="3.29.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.5.0" url="https://play.famobi.com/tri-peaks-solitaire-classic/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/tri-peaks-solitaire-classic/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6" custom_padding_last_edited="on|phone" _builder_version="3.29.3" width="100%" module_alignment="center" custom_margin="0px|0px|0px|0px" custom_padding="0px|10px|20px|10px" custom_padding_tablet="0px|10px|0px|10px" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="4" _address="1.4" max_width__hover_enabled="on|desktop"][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="0" _address="1.4.0"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/SolitaireLegendTeaser.jpg" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.0.0" url="https://play.famobi.com/solitaire-legend/A-LRGUT" url_new_window="on" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-legend/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="1" _address="1.4.1"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/SolitaireClassicChristmasTeaser.jpg" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.1.0" url="https://play.famobi.com/solitaire-classic-christmas/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-classic-christmas/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="2" _address="1.4.2"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/SpiderSolitaireClassicTeaser.jpg" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.2.0" url="https://play.famobi.com/spider-solitaire-classic/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/spider-solitaire-classic/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="3" _address="1.4.3"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/WesternSolitaireTeaser.jpg" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.3.0" url="https://play.famobi.com/western-solitaire/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/western-solitaire/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="4" _address="1.4.4"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/SolitaireMasterTeaser.jpg" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.4.0" url="https://play.famobi.com/solitaire-master/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-master/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_6" _builder_version="3.0.47" custom_padding="|||" hover_enabled="0" custom_padding__hover="|||" _i="5" _address="1.4.5"][et_pb_image src="https://www.xn--9dbgclx0c.net/wp-content/uploads/2019/11/SolitaireClassicEaster_Teaser.jpg" _builder_version="4.0.3" custom_margin="0px||4px||false|false" custom_padding="0px||0px|" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="0" _address="1.4.5.0" url="https://play.famobi.com/solitaire-classic-easter/A-LRGUT" /][et_pb_button button_url="https://play.famobi.com/solitaire-classic-easter/A-LRGUT" button_text="שחק/י עכשיו" button_alignment="center" module_class="shake2" _builder_version="4.0.3" custom_button="on" button_text_size="15px" button_bg_color="#231f20" button_use_icon="off" background_layout="dark" custom_margin="||||false|false" custom_padding="4px|0px|4px|0px|false|false" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" custom_css_main_element="width: 100%;" button_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" button_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" button_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" _i="1" _address="1.2.0.1" button_bg_enable_color="on" button_text_shadow_horizontal_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_vertical_length="button_text_shadow_style,%91object Object%93" button_text_shadow_blur_strength="button_text_shadow_style,%91object Object%93" url_new_window="on" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.0.3" background_color="#ffffff" custom_padding="30px|20px|30px|20px" border_radii="on|10px|10px|10px|10px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" z_index_tablet="500"][et_pb_column type="4_4" custom_padding__hover="|||" custom_padding="|||"][et_pb_text _builder_version="4.0.3" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" z_index_tablet="500"]

סוליטר

סוליטר, במשמעותו הלשונית מאגד תחתיו שורת משחקי קלפים אשר המכנה המשותף להם הוא שכולם משוחקים על ידי יחיד ללא הזדקקות לשותפים נוספים.

משחקי הסוליטר נבדלים מכל יתר המשחקים ומהווים יתרון משמעותי לשחקנים בודדים שלא מצאו לעצמם חברה או שסתם אוהבים או נקלעו לסיטואציה בה נזדקקו להעביר שעות רבות בגפם.

באתר סוליטר נט תוכלו למצוא ולשחק במאגר גדול ואיכותי של משחקי סוליטר. כל משחקי סוליטר שניתן למצוא ברשת באתר אחד.

משחק הסוליטר

מי לא מכיר את משחק הקלפים סוליטר? גם מי שאינו בקיא לעומק ברזי המשחק (שמן ההגינות לומר שאינם רבים או מורכבים במיוחד) מכיר את משחק הקלפים המגיע כבר שנים כמשחק מובנה בין שורת משחקים מובנים במערכת ההפעלה "חלונות" של מייקרוסופט ושכבר רבים שכחו שמדובר במשחק קלפים קלאסי עתיק יומין שניתן לשחקו גם ללא מחשב ועכבר.

סוליטר, במשמעותו הלשונית מאגד תחתיו שורת משחקי קלפים אשר המכנה המשותף להם הוא שכולם משוחקים על ידי יחיד ללא הזדקקות לשותפים נוספים. משחקי הסוליטר נבדלים מכל יתר המשחקים ומהווים יתרון משמעותי לשחקנים בודדים שלא מצאו לעצמם חברה או שסתם אוהבים או נקלעו לסיטואציה בה נזדקקו להעביר שעות רבות בגפם.

משחקי הסוליטר מושתתים על עקרונות דומים ומשתמשים בחבילת קלפים מסורתית (חבילה אנגלו אמריקאית) הכוללת 52 קלפים בארבע סדרות של לב, תלתן, יהלום ועלה כאשר ה"ג'וקרים" (קלפי התמונה) מוצאים ממנה בטרם יחל המשחק. מהלך המשחק באופן כללי הוא סידורם של הקלפים מן הקטן לגדול על פי הצבעים וסדרות השונות תוך שימוש בקלפי הקופה הנמשכים על ידי המשתתף בכל פעם בה יש צורך בקלפים נוספים לצורך השלמת המשחק.

הרעיון הפשוט המונח בבסיס המשחק הפך אותו למאוד פופולארי בקרב המונים ברחבי העולם עוד בטרם המצאת מערכת ה"חלונות" וגרסת המשחק הממוחשבת, אך ללא ספק את לעדנה הגדולה ביותר זכה המשחק עם הצבתו בין שורת המשחקים המובנים במערכת Windows שהפכה להיות במרוצת השנים מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר בקרב מחשבים אישיים ובמקומות עבודה.

משחק הסוליטר כבש במהירה את לבבות המשתמשים והפך להיות אמצעי נפלא להפגת השעמום בבית, אך יתרה מזאת במשרד. עובדים רבים מצאו את הסוליטר
כאמצעי נפלא להעברת שעות של שעמום במשרד, סטודנטים התמכרו לסוליטר בעת הרצאות משעממות וחיילים העבירו אותו משמרות שלמות בחמ"לים ובמשרדי הצבא.

גדולתו של הסוליטר כאמור הוא בהיותו "משחק חוקי" המגיע מובנה בתוך מערכת ההפעלה, בכך הוא זכה לשני יתרונות מרכזיים- הוא אינו ניתן למחיקה מתוך מערכת ההפעלה על ידי בוסים שרוצים שעובדיהם יתמקדו בעבודה ולא ב"עיסוקים צדדים" וגם נמצא במערכות בהן לא ניתן להכניס מדיה חיצונית או להתקין משחקים חיצוניים (כמו במחשבים צבאיים, או בחברות מסחריות גדולות). בכך הופך להיות הסוליטר כמשחק בלבדי במקומות העבודה וכמפיג השעמום הרשמי להמונים מסביב לעולם.

לצד משחק הסוליטר הממוחשב הקלאסי (זה שמובנה במערכת "חלונות") קיימים לא מעט גרסאות למשחקים השונים השייכים ל"משפחת סוליטר" (משחקי יחיד בקלפים). קיימים לא מעט משחקים ברשת האינטרנט הניתנים להורדה בחינם ביניהם של משחקי "פריסל", משחקי "סוליטר עכביש" ואחרים, כולם מגיעים בשלל גרסאות, עיצובים ושפות שונות אך כולם מושתתים על אותם עקרונות דומים של סידור סדרות של קלפים מהקטן לגדול.

עם התפתחות ז'אנר משחקי הקלפים במחשב פותחו גם משחקי הסוליטר בצורה ניכרת. אומנם כולם מושתתים על אותו עיקרון משחקי דומה אך עיצוב הקלפים וה"תפאורה" סביב המשחק השתנה והותאם לקהל היעד.

באופן הזה מצליחים משחקי הסוליטר להתאים עצמם לקהלים שונים וניתן למצוא ברשת האינטרנט משחקי בנות של סוליטר עם תמונות של ברביות, נסיכות
(ואפילו של דוגמנים חתיכים) משחקי בנים עם מפלצות, זומבים וכד' ואפילו משחקים למבוגרים בלבד שאת תיאור תפאורת המשחק נותיר לדמיונכם הבריא.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.0.3" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet="0px" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length_tablet="0px" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength_tablet="1px" box_shadow_horizontal_tablet="0px" box_shadow_vertical_tablet="0px" box_shadow_blur_tablet="40px" box_shadow_spread_tablet="0px" z_index_tablet="500"]

סוליטר (באנגלית: Solitaire), הינו שם כולל למשחקי קלפים ליחיד. משחק אשר מופיע בדרך כלל במערכות הפעלה של חלונות.

ישנן גרסאות שונות של סוליטר כגון: סוליטר ככביש, פריסל, דיפלומט ועוד רבים.

מהלך המשחק:

המשחק כולל חפיסת קלפים (ללא ג'וקר), כאשר חלוקת הקלפים מתבצעת באופן כרונולוגו – מהקטן לגדול – זאת אומרת קודם כל להשים את קלף המלך, לאחר מכן את קלף המלכה ולבסוף את האס. כאשר הקלפים מסודרים בטור, עליכם לקחת אס של סדרת קלפים כלשהי, ולאחר מכן להציב אותה מאחד הריבועים הריקים (בד"כ למעלה). לאחר מכן, עליכם להעלות את הקלף השני מאותה סידרה ולהניח על האס, ככה שיהיה בסוף סדר עולה. יש להוסיף, כאשר אם יש אס מתחת לשני, לא ניתן למשוך אותו עד ששני הקלפים שמעליו הועלו או נמשעו למטה.

בנוסף, כאשר אתם מתחילים לשחק, יש חפיסת קלפים המכונה: קופה.ברגע שצטרכו עוד קלפים, אתם צריכים בסה"כ ללחוץ על הקופה. ככל שתלחצו יותר על הקופה, ככה הקלפים יתחלפו כל פעם והם יעזרו להמשך המשחק. במידה, במקרה שבשורה אחת אין אף קלף אחד, ניתן לשים מלך מכל הסוגים במקום הריק שנותר במשחק. במשחק המחשב ( סוליטר ) ישנה אפשרות ללחוץ על המקש הימיני בעכבר ולאחר מכן כל הקלפים הניתנים לעליה למעלה עולים ככה שזה חוסך זמן. במחשב ישנו אפשרות לעלות קלף על ידי לחיצה כפולה עם המקש השמאלי על הקלף הרצוי.

סידור: בסוליטר, כאשר מושכים למטה קלפים, ישנו חוק אחד – צריך להציב צבע שחור על אדום או ההפך.
אי אפשר לשים קלף שחור על קלף שחור או קלף אדום על קלף אדום עקב זאת, קושי המשחק עולה.

חדש באתר סוליטר נט! משחק סוליטר פירמידה – משחק סוליטר מאתגר יותר ומהנה יותר.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]